13 listopada 2017 został uruchomiony CEPiK 2. Mimo początkowych problemów, nasza SKP uzyskała pełną sprawność połączenia z bazą on-line i przeglądy techniczne wykonywane są bez większych opóźnień.