Czasami na przeglądach okresowych gościmy tak piękne maszyny…